CO2 - Reductierapport 2015

Verzamelrapport Nederland

50%
CO2-reductie
door
stadswarmte

Resultaten 2015

204.907 woning­equivalenten stadswarmte
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
5.701.149 gigajoule totaal geleverd
194.611 ton CO2 vermeden uitstoot

Duurzamere steden met stadswarmte

In verschillende Nederlandse steden zorgen we voor stadswarmte. Daarmee veranderen we restwarmte die anders verloren gaat in milieuvriendelijke stadswarmte voor woningen en bedrijven. En dat heeft effect. Want onze klanten hebben zo in 2015 bijna 195.000 ton minder CO2-uitstoot de lucht in laten verdwijnen. Diezelfde klanten vragen ons ook hoe het zit met stadswarmte. Waar het vandaan komt, hoe duurzaam het is. Daar luisteren we natuurlijk naar. En we zorgen ook voor de antwoorden.

Stadswarmte 194.611 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in Nederland 194.611 ton CO2-uitstoot vermeden door het gebruik van stadswarmte en koude van Nuon.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmte gelijk aan 1.968.500 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in 2015 komt overeen met de vermeden CO2-uitstoot van 1.968.500 zonnepanelen. Dit zijn 460 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Ook is dit vergelijkbaar met de vermeden CO2-uitstoot van 85 grote windturbines van 2 MW.

Warmte voor steden is meestal restwarmte die ontstaat bij opwekking van elektriciteit of grootschalige verwerking van afval. Ook zijn er kleinschalige warmte-krachtinstallaties en duurzame bronnen zoals het zoneiland Almere, die allemaal zijn meegenomen in het totale percentage CO2-reductie. Bekijk per stad of regio de resultaten in de deelrapporten en lees hoe stadswarmte energie geeft aan steden op weg naar meer duurzaamheid.

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Nuon Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Ga naar de deelrapporten en bereken dit op basis van het percentage CO2-reductie ter plaatse.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte veroorzaken gemiddeld 50% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Gegevens kleinere warmtenetten

De milieuprestaties van de warmtenetten in Culemborg, Ede, Hilversum, Wageningen en Zandvoort zijn verwerkt in de CO2-reductiecijfers van dit verzamelrapport. Voor deze plaatsen is geen apart deelrapport beschikbaar.

Aantal woningequivalenten

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

Culemborg
1066
Ede
1348
Hilversum
458
Wageningen
785
Zandvoort
540

CO2 - Reductierapport 2015

Verzamelrapport Amsterdam

46%
CO2-reductie
door
stadswarmte

Stadswarmte verlaagt CO2-uitstoot in Amsterdam met bijna 69.000 ton

72.415 woning­equivalenten stadswarmte
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
2.034.868 gigajoule totaal geleverd
68.863 ton CO2 vermeden uitstoot

Bewoners en bedrijven in Amsterdam met stadswarmte en milieuvriendelijke koude zorgden in 2015 voor 68.863 ton minder CO2-uitstoot. Amsterdammers in bijna 33.000 woningen en meer dan 500 bedrijven en instellingen maken gebruik van warmte en koude van Westpoort Warmte en van Nuon. In het westelijke en noordelijke deel van de stad is Westpoort Warmte de leverancier. Dit is een samenwerking tussen Nuon en AEB Amsterdam. Nuon is verantwoordelijk voor de warmte- en koudevoorziening in grote delen van Amsterdam Zuidoost, Zuideramstel, IJburg en de oostelijke eilanden.

De warmte voor Amsterdam is voor het grootste deel restwarmte. De Nuon elektriciteitscentrale in Diemen en de afvalenergiecentrale van AEB Amsterdam zijn de voornaamste bronnen van deze warmte. Ook staan er verspreid in de stad verscheidene warmte-krachtinstallaties die warmte opwekken. Deze laatste bronnen zijn meegenomen in de cijfers die u hier ziet.

Stadswarmte + koude 68.863 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in Amsterdam 68.863 ton CO2-uitstoot vermeden door het gebruik van stadswarmte en koude.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmte + koudegelijk aan 708.200 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in 2015 komt overeen met de vermeden CO2-uitstoot van 708.200 zonnepanelen. Dit zijn 165 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Ook is dit vergelijkbaar met de vermeden CO2-uitstoot van 31 grote windturbines van 2 MW.

Ambitie

Stadsverwarming is een kernonderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam. In de Agenda Duurzaamheid spreekt de gemeente de ambitie uit om in 2020 ruim 100.000 woningen en bedrijfspanden aan te sluiten op het stadswarmtenet. In 2040 zouden dit er 230.000 moeten zijn, wat neerkomt op veertig procent van de bebouwing van de stad. Stadswarmte levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente: het is de bedoeling dat de CO2-uitstoot in 2025 veertig procent lager is dan in 1990 - en in 2040 maar liefst 75 procent.

Stadswarmte steunt duurzame ambitie hoofdstad

CO2 - Reductierapport 2015

Amsterdam noord en west

70%
CO2-reductie
door
stadswarmte
en koude

Blijvend hoge CO2-reductie in noordwestelijk Amsterdam

20.598 woning­equivalenten
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
533.991 gigajoule totaal geleverd

De al jaren bestaande hoge CO2-reductie door stadswarmte in noord- en west-Amsterdam is in 2015 onverminderd doorgegaan. In dit deel van de hoofdstad is Westpoort Warmte verantwoordelijk voor de productie en levering van stadswarmte. Afvalverwerker en warmteproducent AEB Amsterdam en Nuon, die als leverancier en beheerder van het warmtenet optreedt, zijn de partners in deze samenwerking. Westpoort Warmte streeft voortdurend naar een steeds duurzamer gebruik van warmte in de stad. Een van de nieuwste initiatieven is de opstart van een biomassacentrale in het westelijk havengebied, die in 2017 in gebruik wordt genomen. Daarmee krijgt de vergroening van het warmtenet een enorme impuls en komt een CO2-reductie van meer dan 90% binnen bereik.

Stadswarmte 25.189 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in Amsterdam noord en west 25.189 ton CO2-uitstoot vermeden door het gebruik van stadswarmte van Westpoort Warmte.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 263.800 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in 2015 in Amsterdam noord en west komt overeen met de vermeden CO2-uitstoot van 263.800 zonnepanelen. Dit zijn 62 voetbalvelden vol met zonnepanelen.

Waar wordt warmte geleverd?

Westpoort Warmte is actief met levering van warmte en koude in vooral het westelijke en noordelijke deel van Amsterdam. De gebieden waar aan woningen en bedrijven wordt geleverd zijn Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.

Afvalenergiecentrale AEB Amsterdam

amsterdam-nw-aeb-400
 • Bouwjaar: 1993
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 100 MWth (21.000 woningen)

Naar de website van AEB Amsterdam

VVE Dijkgraafplein

amsterdam-nw-dijkgraafplein-400

Foto: Houseview

De VvE Dijkgraafplein in Amsterdam-West beheert een complex met 247 woningen. Enkele jaren terug maakten zij de overgang naar stadswarmte. Vaak is de keuze voor stadswarmte gebaseerd op drie pijlers: duurzaamheid, betaalbaarheid en comfort. Mooie woorden natuurlijk, die iedereen aanspreken. Maar maken we het ook echt waar?

Lees verder

Theo de Ridder, voorzitter van de VvE, vindt van wel. “Sinds we zes jaar geleden op stadswarmte zijn overgestapt, zijn de kosten structureel omlaag gegaan,” zegt hij. “Voorheen hadden we centrale cv-ketels staan, en daar moest elk jaar wel wat aan gebeuren. Die kosten zijn we nu kwijt, net als de storingen. De kwaliteit is omhoog gegaan.” De Ridder geeft eerlijk toe dat lagere kosten het belangrijkste waren bij de keuze. “Maar in de algemene ledenvergadering destijds bleek het milieuvoordeel toch op zijn minst een prettige bijkomstigheid te zijn.” Zou De Ridder opnieuw voor stadswarmte kiezen? “Ja, vooral uit praktische overwegingen. We zijn echt ontzorgd door stadswarmte!”

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 70% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

De CO2-reductie van 70% in het leveringsgebied van Westpoort Warmte is een gemiddelde waarde over 2015. De stadsdelen die op dit moment hun warmte geheel vanuit het afvalenergiebedrijf van AEB geleverd krijgen, namelijk Amsterdam Westpoort en Nieuw West, halen zelfs een reductie van 82%. In de andere gebieden, die nog in ontwikkeling zijn, wordt gebruikgemaakt van tijdelijke warmtebronnen die dit percentage omlaag halen.

Gestage groei in aangesloten woningen

De groei, en daarmee de toenemende CO2-reductie, zit er lekker in, met name in Amsterdam Nieuw-West. Van de 2.500 nieuw aangesloten woningen staan er 1.800 in dit stadsdeel. 700 woningen hiervan zijn individueel aangesloten, de andere bevinden zich achter een collectieve aansluiting, bijvoorbeeld van een flatgebouw. De trend dat vooral in de bestaande bouw de groei zit voor stadswarmte werd in 2015 bevestigd. Van alle nieuwe aansluitingen heeft ongeveer 60% betrekking op de bestaande bouw. Ook zakelijke afnemers kiezen vaak voor stadswarmte. Grote publiekstrekkers onder de nieuw aangesloten klanten zijn de twee zwembaden Sloterparkbad en Noorderparkbad. Lees meer over deze zwembaden.

Aantal woningequivalenten warmte

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

2012
150.000
2013
17.600
2014
19.500
2015
20.598
2035
57.600

Aantal woningequivalenten

De omvang van de aansluiting van een grootverbruiker van koude kan uitgedrukt worden in een aantal woningequivalenten. Een aansluitvermogen van 2 KWth komt overeen met 1 woningequivalent. Dus een koude grootverbruikaansluiting van 1.500 KWth komt overeen met 750 woning(equivalent)en.

2012
180
2013
180
2014
420
2015
620
2035
3.900

Warmteleiding naar Amsterdam-Noord nadert voltooiing

In 2015 is een vervolg gemaakt met de aanleg van Noorderwarmte, de grote warmtetransportleiding die Amsterdam-Noord binnenkort voorziet van milieuvriendelijke restwarmte. Het gaat om een transportleiding van 16 kilometer langs onder andere woonwijken en bedrijventerreinen. Eind 2016 is de transportleiding naar verwachting klaar. Technisch hoogtepunt was de boring onder het Noordzeekanaal door op 16 februari 2016. Bekijk de video.

Ambitie

De transportleiding van Noorderwarmte gaat naar verwachting enorm meehelpen aan de groei van het aantal warmteaansluitingen in Amsterdam-Noord. Versnelling van de groei is nodig om aan te haken bij de ambitie van de gemeente Amsterdam met stadswarmte. In 2040 zou 40 procent van alle bestaande bouw in de stad aangesloten moeten zijn op restwarmte. In het gebied waarin Westpoort Warmte haar klanten heeft is het streven om uiteindelijk te groeien naar 115.000 aangesloten woningequivalenten. De helft hiervan zal worden behaald op basis van reeds bestaande concessieafspraken.

In gesprek met de klant

Op 10 oktober 2015 waren we aanwezig op de Amsterdamse Zelfbouwmarkt, waar belangstellenden zich konden inschrijven voor een bouwkavel. In de vele gesprekken die daar gevoerd zijn konden we deze aspirant-klanten een goed beeld geven van het duurzame en comfortabele karakter van stadswarmte.

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte en vaak innovatieve manier om grote aantallen woningen en bedrijven van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken. Westpoort Warmte is al ruim 15 jaar actief als warmteleverancier voor woningen en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam.

Op dit moment leveren de biogascentrales van Waternet en Orgaworld als derde partijen warmte aan het net. Van alle geleverde warmte in Westpoort en Nieuw-West is mede door deze groene impuls 65% duurzaam, oftewel klimaatneutraal. Dit betekent voor deze leveringsgebieden een vermeden CO2-uitstoot van maar liefst 83%.

Duurzaam inspelen
op nieuwe groei van stadswarmte in Amsterdam

CO2 - Reductierapport 2015

Amsterdam zuid en oost

47%
CO2-reductie
door
stadswarmte
en koude

Warmte en koude beperken CO2-uitstoot fors

41.846 woning­equivalenten
99,8% beschik­baarheid stadswarmte
1.215.388 gigajoule totaal geleverd

Nuon levert in Amsterdam stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden Zuideramstel, Buitenveldert, Stadionbuurt, Zuidoost, Amstelkwartier, De Omval en IJburg. Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen. De resultaten van de warmte-krachtinstallaties die over Amsterdam verspreid staan, zijn niet meegenomen in dit deelrapport; deze zijn wel onderdeel van het verzamelrapport Amsterdam.

Stadswarmte 44.360 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in Amsterdam zuid en oost 44.360 ton CO2-uitstoot vermeden door het gebruik van stadswarmte en koude (levering Nuon).

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 444.400 zonnepanelen

De CO2-besparing door stadswarmte en koude van Nuon in het zuiden en oosten van Amsterdam staat gelijk aan die van 444.400 zonnepanelen. Dit zijn 103 voetbalvelden vol zonnepanelen. Ook is de vermeden CO2-uitstoot vergelijkbaar met die van 19 grote windturbines van 2 MW.

Waar wordt warmte geleverd?

Centrale Diemen

almere-centrale-diemen-400
 • Bouwjaar: 1995 (Eenheid 33) en 2013 (Eenheid 34)
 • Brandstof: gas
 • Type: warmtekrachtcentrale
 • Vermogen: 615 MWth

Meer informatie

Koudecentrale Zuidas

 • Bouwjaar: 2006
 • Bron: water uit de Nieuwe Meer
 • Vermogen: 75 MW

Koudecentrale Zuidoost

 • Bouwjaar: 2010
 • Bron: water uit Ouderkerkerplas
 • Vermogen: 60 MW

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 47% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Het grootste deel van de warmtelevering in de hiervoor genoemde gebieden komt van de gasgestookte warmte-krachtcentrale van Nuon in Diemen. Deze centrale is ook voor Almere de belangrijkste warmtebron. Bijna 40 procent van de warmte die deze centrale opwekt is voor de Amsterdamse afnemers, de rest gaat via een transportleiding onder het IJmeer naar Almere.

Wat zorgde voor minder CO2-uitstoot?

Bij de centrale Diemen is sinds november 2015 de nieuwe warmtebuffer, ook wel de ‘thermoskan’, in bedrijf. Als er voldoende aanbod is van stroom uit zon en wind, hoeft de centrale niet te draaien en staat de warmtebuffer borg voor de warmtelevering. Dit heeft natuurlijk een positief effect op de CO2-uitstoot.

Dit positieve aspect werd in 2015 iets verminderd door werkzaamheden aan het warmtenet. Vooral de ondertunneling van de A9 heeft impact omdat een belangrijke transportleiding, aan de Kromwijkdreef, daardoor langere tijd uit bedrijf moest worden genomen.

Milieuwinst met koude

De levering van duurzame koude heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Dit was mede mogelijk door de koudecentrale van 60 MWth in Zuidoost, die sinds 2010 in gebruik is. Deze centrale maakt gebruik van het koude water in de nabijgelegen Ouderkerkerplas. Afgelopen jaar was deze koudewinning alweer 5 jaar in bedrijf. Uniek aan dit project is dat we zuurstof toevoegen aan de onderste lagen van het meer. Dit maak een verbinding met de in het water aanwezig fosfaten, waardoor deze op de bodem neerslaan. Hierdoor is de groei van blauwalg, die de kwaliteit van het zwemwater bedreigt, de afgelopen jaren enorm afgenomen.Projectpartner Waternet heeft hierover een verhelderende video gemaakt.

Nuon heeft ook een koudecentrale die koude levert aan gebouwen op de Zuidas. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het koude water uit De Nieuwe Meer. Door op deze manier gebouwkoeling te realiseren is in 2015 een CO2-reductie van meer dan 60% behaald ten opzichte van het gebruik van koelmachines. Bekijk hoe ABN-Amro gebruikmaakt van koude uit De Nieuwe Meer.

Aantal woningequivalenten stadswarmte

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

2012
33.121
2013
34.425
2014
37.002
2015
37.278
2030
80.000

Aantal woningequivalenten koude

De omvang van de aansluiting van een grootverbruiker van koude kan uitgedrukt worden in een aantal woningequivalenten. Een aansluitvermogen van 2 KWth komt overeen met 1 woningequivalent. Dus een koude grootverbruikaansluiting van 1.500 KWth komt overeen met 750 woning(equivalent)en.

2012
23.290
2013
25.440
2014
27.912
2015
25.881
2030
43.590

Groei en ambitie in Amsterdam

De levering van warmte en koude in Amsterdam zuid en oost groeide het hardst in het gebied rond de Zuidas. Opvallend is de switch die plaatsvond: waren het voorheen vooral kantoren die werden aangesloten, nu is het de nieuwbouw van woningen die veel nieuwe aansluitingen oplevert.

Daarnaast is ook bij een aantal grootzakelijke klanten een nieuwe of verzwaarde aansluiting aangelegd. Meest in het oog springend is Congrescentrum RAI. Voor dit complex werd de reeds bestaande warmteaansluiting omgebouwd en verzwaard naar een geheel nieuwe aansluiting van 12.000 kW. Daarmee kan het hele complex bij normale omstandigheden worden verwarmd. Bekijk het nieuwsbericht.

In het gebied waarin Nuon haar warmteklanten heeft is op dit moment een groei naar 115.000 aangesloten woningequivalenten in 2030 voorzien. Een nieuwe aanzet hiertoe was afgelopen jaar de contractering van het Holland Park in Diemen, waar de komende tijd 3.000 woningen gebouwd worden. Duurzaam Gebouwd publiceerde hierover een artikel.

In de levering van koude aan woningen en bedrijven valt de komende jaren een stabiele groei te verwachten tot 40.000 woningequivalenten in 2030.

Werken aan de infrastructuur

Om het warmtenet geschikt te maken en te houden voor de groei, waren er in 2015 diverse werkzaamheden. De aanleg van de transportleiding naar het Amstelkwartier zorgde daarbij voor wat verkeersoverlast, maar door goede communicatie in afstemming met de gemeente ontstonden er geen grote problemen.

Op vrijdag 27 maart 2015 was er een grote stroomstoring in het transportnet van Tennet, die een groot deel van Noord-Holland lamlegde. Hierdoor werden ook onderstations en regelkamers van het warmtenet getroffen, die soms handmatig weer in bedrijf gesteld moesten worden. Door inzet van Nuon-monteurs uit verschillende regio’s was het gehele warmtenet van Amsterdam in zeer korte tijd weer volledig operationeel.

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte en vaak innovatieve manier om grote aantallen woningen van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken.

Amsterdam - stad met steeds nieuwe warmtekansen

CO2 - Reductierapport 2015

Almere

50%
CO2-reductie
door
stadswarmte

Energieneutraal Almere stap dichterbij met stadswarmte

64.891 woning­equivalenten
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
1.740.549 gigajoule totaal geleverd

Inwoners van Almere met stadswarmte leveren een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de gemeente om in 2022 energieneutraal te zijn. In april 2015 publiceerde de gemeente het rapport ‘Energie Werkt’, waarin deze ambitie wordt toegelicht. Nuon ondersteunt dit streven door verdere vergroening en optimalisatie van het stadswarmtenet. Met ruim 48.000 aangesloten woningen en zo’n 700 bedrijven en instellingen is Almere de stad met de meeste klanten met stadswarmte van Nuon.

Stadswarmte 56.809 ton CO2 vermeden uitstoot

De gebruikers van stadswarmte in Almere hebben in 2015 de uitstoot van 56.809 ton CO2 vermeden.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 568.600 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in Almere staat gelijk aan die van 568.600 zonnepanelen. Dit zijn 135 voetbalvelden vol zonnepanelen. Ook is de vermeden CO2-uitstoot vergelijkbaar met die van 25 grote windturbines van 2 MW.

Waar wordt de warmte in Almere geleverd?

Centrale Diemen

almere-centrale-diemen-400
 • Bouwjaar: 1995 (Eenheid 33) en 2013 (Eenheid 34)
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 615 MWth

Meer informatie

Zoneiland Almere

almere-zoneiland-400
 • Bouwjaar: 2010
 • Brandstof: zonlicht
 • Type: zonnecollectoren, 7.000m2
 • Capaciteit: 9.750 gigajoule (1 miljoen douchebeurten)

Meer informatie

Hulpwarmtecentrale Almere

almere-hwc-400
 • Bouwjaar: 1987
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 262 MWth

OSG Echnaton

Scholengemeenschap Echnaton kreeg te maken met een warmtestoring. Gelukkig was het slechts waterdamp uit een gesprongen warmteleiding en was Nuon snel ter plaatse om het op te lossen.

Bekijk de video

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 50% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Flexibel door warmtebuffer

In 2015 was veruit de meeste warmte afkomstig van de moderne warmte-krachtcentrale in Diemen. Deze centrale, die toch al uiterst geavanceerd is, kreeg in 2015 uitbreiding met een grote warmtebuffer, die de elektriciteits- en warmteproductie een stuk flexibeler maakt. Zo kan de warmtebuffer de levering van warmte overnemen als er tijdelijk genoeg aanbod is van energie uit zon en wind. De centrale kan daardoor efficiënter draaien en het leidt tot nog meer CO2-reductie. De warmte voor Almere komt via een 8,5 kilometer lange pijpleiding onder het IJmeer uit in Almere Poort, van waaruit verdere distributie plaatsvindt. Lees meer over de pijpleiding van Diemen naar Almere.

% vermeden CO2-uitstoot door stadswarmte per stadsdeel ten opzichte van HR-ketels

Almere Stad
44%
Almere Noorderplassen
72%
Almere Poort
99%

Stadswarmte Almere Poort bijna volledig CO2-vrij

De vermeden CO2-uitstoot is niet in alle stadsdelen van Almere hetzelfde. Vergeleken met Almere Stad wordt in Almere Noorderplassen een hogere CO2-reductie bereikt, door de inzet van het Zoneiland Almere. In Almere Poort is de CO2-reductie maximaal. In dit stadsdeel is alle warmte afkomstig van de rookgaskoeling van de centrale Diemen, terwijl in de andere stadsdelen ook gebruikt wordt gemaakt van de hulpwarmtecentrale, die een lager CO2-rendement heeft. Verder wordt in Almere Poort het elektriciteitsverbruik voor bijvoorbeeld pompen voor de warmtelevering ‘vergroend’. De CO2-reductie in Almere Poort haalt niet helemaal de 100 procent, omdat enkele nieuwe woningen in het gebied Duin nog niet op het warmtenet zijn aangesloten, maar hun warmte vanuit een tijdelijke voorziening geleverd krijgen.

Recordproductie door Zoneiland

Het Zoneiland Almere droeg dit jaar met een warmtelevering van 9.230 GJ ongeveer 15 procent meer dan in vorige jaren bij aan milieuvriendelijke warmte in de stad. Dit kwam vooral door een verbeterde pompaansturing en door een systeem dat zorgdraagt voor een geleidelijke start en stop. Lees meer hierover in Solarmagazine.

Groen, betrouwbaar en comfortabel

Aantal woningequivalenten stadswarmte

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker is een bedrijf of kantoor.

2012
63.752
2013
64.208
2014
65.459
2015
64.891
2024
72.277

De grootste toename van aangesloten woningen vond plaats in Almere Poort, met 324 nieuwe aansluitingen. Ook in de wijk Noorderplassen was enige groei merkbaar. In 2016 is hier de oplevering van een aantal nieuwe woningen gepland. In Almere Stad zijn de gevolgen van de herontwikkeling merkbaar en zien we dat er minder leegstaande winkelpanden zijn. Vergeleken met 2015 wordt in 2016 een toename van het aantal nieuwe aansluitingen verwacht van 20 tot 25 procent.

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte en vaak innovatieve manier om grote aantallen woningen van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken.

Almere steeds groener door stadswarmte

CO2 - Reductierapport 2015

Arnhem, Duiven en Westervoort

77%
CO2-reductie
door
stadswarmte

Resultaat nieuw transportnet Arnhem-Duiven verzilverd

23.343 woning­equivalenten
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
635.585 gigajoule totaal geleverd

Arnhem, Duiven en Westervoort zijn sinds het najaar van 2014 verbonden aan hetzelfde warmtetransportnet, door de voltooide aanleg van de koppelleiding tussen Duiven en Arnhem. Daardoor kon het hele jaar gebruik worden gemaakt van restwarmte uit de afvalverbranding van de AVR Duiven. Dit heeft een positieve weerslag op de CO2-reductie die in deze plaatsen met stadswarmte is bereikt. Met 77% reductie voor de drie gemeenten samen is het resultaat zeer positief te noemen.

Stadswarmte 32.298 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in Arnhem, Duiven en Westervoort samen 32.298 ton CO2-uitstoot vermeden doordat de inwoners gebruikmaken van stadswarmte van Nuon.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 323.300 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in Arnhem, Duiven en Westervoort staat gelijk aan die van 323.300 zonnepanelen. Dit zijn 76 voetbalvelden vol zonnepanelen. Ook is de vermeden CO2-uitstoot vergelijkbaar met die van 15 grote windturbines van 2 MW.

Waar wordt de warmte geleverd?

Afvalenergiecentrale AVR Duiven

arnhem-avr-duiven
 • Bouwjaar: 1975
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 70 MWth

Ga naar de website van AVR

Hulpwarmtecentrale Schuytgraaf

arnhem-schuytgraaf-400-square
 • Bouwjaar: 2009
 • Brandstof: biodiesel/gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 55 MWth

Hulpwarmtecentrale Westervoort

 • Bouwjaar: 1985 (uitbreiding 2005)
 • Brandstof: gas/gasolie
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 55 MWth

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 77% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Verduurzaming door groei

De stevig ingezette CO2-reductie wordt nog verder uitgebreid door groei van het aantal aansluitingen op het warmtenet. De Arnhemse wijk Schuytgraaf neemt hier de leiding met 185 nieuw aangesloten woningen, terwijl dit aantal in Presikhaaf toenam met 50. Duiven en Westervoort, al vele jaren bekend met het comfort van stadswarmte, voegden samen nog 50 extra warmtewoningen toe.

% vermeden CO2-uitstoot door stadswarmte per gemeente ten opzichte van HR-ketels

Arnhem
79%
Duiven
82%
Westervoort
82%

Het CO2-reductiepercentage in Arnhem is iets lager doordat de warmte-krachtcentrale De Kleef begin winter 2015 nog een kleine hoeveelheid warmte heeft geleverd aan het Arnhemse warmtenet.

De meeste groei in levering is voorzien in het segment grootverbruik, en dan vooral de grootverbruikers in de bestaande bouw. De contractering van de vestiging van sportartikelenconcern Decathlon in de Rijnhal in de zomer van 2015 zal daar mede aan bijdragen. Daarnaast verwachten we meer warmte te gaan leveren aan bestaande wooncomplexen van woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren.

Om de levering van met name warm water verder te optimaliseren en betrouwbaarder te maken is Nuon in Duiven en Westervoort bezig met een langlopend project om een aantal warmtewoningen met een collectieve warmwateraansluiting van een individuele warmwateraansluiting te voorzien. Eind 2015 was dit bij 2.205 woningen voltooid. In totaal zullen ongeveer 7.400 woningen zo’n vernieuwde aansluiting krijgen.

Aantal woningequivalenten

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

2012
22.393
2013
22.798
2014
23.121
2015
23.343
2020
26.379

Open dag Duiven

In september was het 40 jaar geleden dat de huisvuilverbrandingsinstallatie van AVR Duiven officieel geopend werd. Op de jubileumviering konden klanten en belangstellenden met eigen ogen komen bekijken hoe het afval wordt verbrand, hoe de rookgasreinigingsinstallatie werkt en op welke manier AVR Duiven inwoners van Arnhem, Duiven en Westervoort voorziet van stadsverwarming. Nuon was erbij en kwam op de open dag in gesprek met een groot aantal klanten.

Hoe groeit stadswarmte verder in dit gebied?

De stadsregio Arnhem-Nijmegen is voor Nuon een strategisch groeigebied voor stadswarmte. Omdat er in deze regio relatief weinig nieuwbouw is, worden vooral ook mogelijkheden in de bestaande bouw gezocht. De mogelijke aanleg van de Noordtak richting Burgers’ Zoo en Rijnstate biedt goede kansen om ook woningen en bedrijventerreinen langs het tracé aan te sluiten.

In 2014 ondertekenden de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander en Nuon een samenwerkingsovereenkomst. Met als doel om in 2030 ongeveer 90.000 woningen en (bedrijfs)gebouwen in de stadsregio Arnhem-Nijmegen te hebben aangesloten op stadswarmte. De gemeenten kijken daarbij ook naar de mogelijkheden om het eigen vastgoed aan het warmtenet toe te voegen. Naast zwembaden zijn dit bijvoorbeeld scholen, kerken, buurthuizen en bibliotheken.

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte en vaak innovatieve manier om grote aantallen woningen van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken. In de wijken van Almere waar stadswarmte is, vindt de aanleg van het warmtenet parallel aan de nieuwbouw plaats. Behalve nieuwbouw zijn er ook enkele voorbeelden van bestaande projecten die in een later stadium op stadswarmte zijn aangesloten, bijvoorbeeld in het kader van herontwikkeling.

Arnhemse regio schoner met stadswarmte

CO2 - Reductierapport 2015

Leidse regio

37%
CO2-reductie
door
stadswarmte

Inspanningen voor nog meer duurzaamheid

22.551 woning­equivalenten
99,8% beschik­baarheid stadswarmte
697.125 gigajoule totaal geleverd

De CO2-reductie in 2015 is in de Leidse regio met 37% wat lager dan die van vorig jaar (45%). Dit komt vooral door het groot onderhoud dat moest plaatsvinden aan de belangrijkste warmtebron, de warmte-krachtcentrale van E.ON.

Stadswarmte 16.723 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in de Leidse regio 16.723 ton CO2-uitstoot vermeden door het gebruik van stadswarmte.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 167.400 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in de Leidse regio in 2015 komt overeen met de vermeden CO2-uitstoot van 167.400 zonnepanelen. Dat zijn 40 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Of met de vermeden CO2-uitstoot van 8 grote windturbines van 2 MW.

Waar wordt de warmte geleverd?

De meeste woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het Leidse warmtenet, staan in Leiden zelf. In de wijken Stevenshof, Roomburg en Nieuw-Leyden zijn alle gebouwen aangesloten. Ook zijn veel bedrijven en instellingen op het Bio Science Park afnemer van stadswarmte. In Oegstgeest is de wijk Poelgeest geheel aangesloten op het warmtenet. In Leiderdorp zijn flats en bedrijven op De Baanderij aangesloten.

Warmte-krachtcentrale E.ON, locatie Langegracht

leiden-warmtekrachtcentrale-eon-400
 • Bouwjaar: 1986 (in 2006 nieuwe gasturbines)
 • Brandstof: gas
 • Type: STEG plus stoomketels
 • Vermogen: STEG 66 MWth, stoomketels 45 MWth

Hulpwarmtecentrale E.ON, locatie Stevenshof

 • Bouwjaar: 1983
 • Brandstof: gas
 • Type: warmwaterketels
 • Vermogen: 37 MWth

Anatomiegebouw Leiden

leiden-anatomiegebouw-400

Foto: René de Wit

Het Anatomiegebouw in het Bio Science Park te Leiden was eeuwenlang in gebruik bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden.

Lees verder

Het gebouw is in opdracht van de Stichting Boerhaave onlangs omgebouwd naar een complex met 92 appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen. Daar is een nieuwe woontoren met 74 woningen tegenaan gebouwd. Het complex is een tijdelijke thuisbasis voor internationale promovendi en onderzoekers. Voor verwarming en warm water heeft Nuon een collectieve warmteaansluiting van 800 kWth geleverd.

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 37% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Optimaal gebruik van warmte

Om zo duurzaam mogelijk warmte te leveren kijken we steeds naar nieuwe mogelijkheden. In 2015 is in Leiden een start gemaakt om het warmtenet te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door het leveren van warmte met lagere temperatuur.

In gebieden waar dit mogelijk is, kunnen we dan warmte leveren met de retourwarmte vanuit gebouwen en wijken waar we met hoge temperaturen leveren. Uiteraard blijft overal het warmtecomfort op het gewenste niveau. De verbeterslag houdt ook in dat we zwakkere plekken in het net voortvarend aanpakken.

Toekomst veilig stellen

In 2015 is met partners verder gewerkt aan de plannen om in Zuid-Holland te komen tot een zogenaamde warmterotonde. In maart is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeenten Leiden en Rotterdam om met name het oostelijke deel van deze rotonde tot stand te brengen. Dit gaat om een verbinding waarbij industriële restwarmte uit de Rotterdamse haven (‘havenwarmte’) naar de Leidse regio wordt getransporteerd. Het streven is dat deze verbinding in 2019 klaar voor gebruik is.

Als de plannen werkelijkheid worden, transporteert een 43 kilometer lange ondergrondse pijpleiding straks industriële restwarmte van de Rotterdamse haven naar de stad Leiden en naar de grootste brouwerij van Europa: Heineken Nederland in Zoeterwoude. Na voltooiing van deze warmtepijpleiding levert de afvalwarmte stadsverwarming in de Leidse regio. Dit biedt kansen voor verdere groei.

Ontwikkelingen en nieuwe aansluitingen

In 2015 zijn vooral in Nieuw-Leyden, ten noorden van de centrale aan de Langegracht, enkele tientallen nieuwe aansluitingen gerealiseerd. In het komende jaar houden we rekening met een lichte toename van nieuwe aansluitingen in de groeikernen die op het warmtenet zijn aangesloten. Ook al nadert het bestaande warmtenet zijn grens qua capaciteit, nieuwe aansluitingen zijn nog altijd mogelijk omdat er ook aansluitingen verdwijnen door bijvoorbeeld sloop van gebouwen.

Aantal woningequivalenten

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

2012
22.472
2013
30.747
2014
22.835
2015
22.551
2020
25.200

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte manier om grote aantallen woningen van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken. In Leiden wordt al sinds de jaren tachtig warmte via warmtenetten geleverd.

Toekomst warmte Leidse regio zeker met warmterotonde

CO2 - Reductierapport 2015

Lelystad

29%
CO2-reductie
door
stadswarmte

Snoeihout voor schonere warmte

6.198 woning­equivalenten
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
176.200 gigajoule totaal geleverd

In Lelystad is biomassa een belangrijke bron voor de warmtelevering aan woningen, winkels en bedrijven. In de biomassacentrale van Nuon worden houtchips omgezet in warmte en elektriciteit. De houtchips worden gemaakt uit lokale snoeiresten uit de directe omgeving. Een deel van de warmte komt van kleinschalige gasgestookte warmte-krachtinstallaties. ‘s Winters worden ook gasgestookte hulpwarmtecentrales ingezet.

Stadswarmte 3.323 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in Lelystad 3.323 ton CO2-uitstoot vermeden door het gebruik van stadswarmte.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 33.200 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in Lelystad in 2015 komt overeen met de vermeden CO2-uitstoot van 33.200 zonnepanelen. Dit zijn bijna 4.150 woningen met zonnepanelen op hun daken (elk 8 zonnepanelen) of 7 voetbalvelden vol met zonnepanelen.

Waar wordt de warmte geleverd?

De warmte wordt vanaf de biomassacentrale en de warmte-krachtcentrale getransporteerd naar onder andere de woonwijken De Landerijen, Waterwijk en Landstrekenwijk.

Biomassacentrale Lelystad

lelystad-centrale-400
 • Bouwjaar: 2000
 • Brandstof: biomassa
 • Type: warmtekrachtcentrale
 • Vermogen: 6,5 MWth

Meer informatie over de centrale.
Bekijk de video voor een rondleiding.

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 29% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Aantal woningequivalenten

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

2012
6.183
2013
6.192
2014
6.323
2015
6.198
2024
6.323

Onderzoek nieuwe branders

Op dit moment wordt een nieuwe manier van biomassaverbranding onderzocht. Door het gebruik van nieuwe emissiefilters en een DeNOx installatie zal de uitstoot van fijnstof en stikstofoxide (NOx) aanzienlijk lager worden.

Plannen voor extra biomassawarmte

Samen met BeGreen werken we aan plannen voor de verdere verduurzaming van de warmtelevering in Lelystad. Dit zal dan gebeuren door de bouw van een ‘Houtwarmtestation’, dat op houtchips zal draaien. Als dit doorgaat is de verwachting dat het Houtwarmtestation in het voorjaar van 2017 in gebruik genomen wordt.

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte en vaak innovatieve manier om grote aantallen woningen van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken. In Lelystad wordt door Nuon al sinds begin jaren negentig warmte via warmtenetten geleverd.

De korte CO2-cyclus van biomassa

De omzetting van biomassa in warmte heeft een korte CO2-cyclus. Dat houdt in dat de CO2 die vrijkomt bij verbranding van biomassa relatief kort daarvoor is opgenomen door de bomen. Het gebruik van biomassa voor energieopwekking mag daarom duurzaam worden genoemd. Fossiele brandstoffen als steenkolen en olie, hebben een veel langere CO2-cyclus.

Warmte Lelystad groener door nieuwe technieken

CO2 - Reductierapport 2015

Nijmegen

71% CO2-reductie
door stadswarmte

Vliegende start met nieuwe restwarmte

4.188 woning­equivalenten
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
110.816 gigajoule totaal geleverd

De spectaculair hoge CO2-reductie in Nijmegen die afgelopen jaar is bereikt, komt door de ingebruikname van het vernieuwde warmtenetwerk Nijmegen. Door de aansluiting van de afvalenergiecentrale ARN in Weurt op het warmtenetwerk en daarmee de levering van restwarmte is vanaf januari volop geprofiteerd van het directe milieuvoordeel dat dit oplevert. Voor die tijd werd de warmte nog verzorgd door tijdelijke warmtecentrales op gas. Deze konden buiten gebruik worden gesteld.

Stadswarmte 5.200 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is 5.200 ton CO2-uitstoot vermeden doordat de inwoners van Nijmegen gebruikmaken van stadswarmte van Nuon.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 52.000 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in Nijmegen staat gelijk aan die van 52.000 zonnepanelen. Dit zijn 12 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Waar wordt de warmte geleverd?

Nijmegen-Waalsprong is de benaming van het gebied ten noorden van de Waal. Alle bestaande en nog te realiseren nieuwbouw in dit gebied krijgt stadswarmte geleverd. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Er is ook nog een toekomstig leveringsgebied ten zuiden van de Waal, met de naam Nijmegen-Waalfront.

Hulpwarmtecentrale Pieter Wiersma

 • Bouwjaar: 2015
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 40 MWth later uit te breiden naar 72 MWth

Afvalcentrale ARN Weurt

nijmegen-arn-weurt
 • Bouwjaar: 1987
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 30 MWth

Naar de website van ARN

Feestelijke opening

De Nijmeegse nieuwbouwwijk Lent is aangesloten op stadswarmte. Dus ook de plaatselijke openbare basisschool De Verwondering. Het warmtenet werd feestelijk geopend met minister Kamp en Jochem van Gelder.

Lees verder

De openbare basisschool De Verwondering in de Nijmeegse nieuwbouwwijk Lent is aangesloten op het stadswarmtenet. Die warmte komt van afvalenergiecentrale ARN in Weurt. Directeur Jan Willem Helmink: ‘Ik sta er niet echt bij stil dat de vloer wordt verwarmd via het stadswarmtenet. Je realiseert je niet dat je erop bent aangesloten, want het werkt altijd. Hoewel het inregelen tijd heeft gekost, heb ik het idee dat stadswarmte minder storingsgevoelig is. Het is heel stabiel.’

1 afvalzak = 7 douchebeurten!

In maart 2015 werd het stadswarmtenet officieel geopend. Voorafgaand aan de feestelijke opening gingen de bassischoolkinderen de wijk in met informatiepakketten over stadswarmte. Daarin zat onder meer een afvalzak met de boodschap dat één afvalzak voldoende energie levert voor zeven douchebeurten. Helmink: ‘Al hebben de roofvogels die de afvalenergiecentrale inzet tegen meeuwen en duiven een sterkere indruk gemaakt dan het recyclingproces. Want voordat de opening was, bezocht de bovenbouw de centrale om met eigen ogen te zien waar de warmte vandaan komt. Toen ze terugkwamen, gingen de verhalen vooral over die roofvogels.’

Jochem van Gelder

Bij de feestelijke opening waren de burgemeester van Nijmegen, een gedeputeerde van de provincie en minister Kamp. Maar voor de kinderen stal Jochem van Gelder toch wel de show. Helmink: ‘De scholieren vonden het ontzettend spannend om mee te doen aan de opening. Minister Kamp haalde samen met een van onze scholieren afvalzakken op om die in een vuilniswagen te gooien. Maar de kinderen hadden eerlijk gezegd meer belangstelling voor Jochem van Gelder. Ze vonden het heel stoer dat hij erbij was. De opening kwam op de regionale tv-zender en daar hebben we achteraf nog met de hele school naar gekeken. Het was echt een ontzettend leuke dag!

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 71% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Vernieuwd warmtenet in gebruik

De officiële ingebruikname van het nieuwe warmtenet vond plaats op 9 maart 2015, in aanwezigheid van minister Kamp van Economische Zaken. Hij noemde Nijmegen ‘een voorbeeld van hoe de energielevering van de toekomst er in Nederland uit kan zien’. Een gelijktijdige actie onder bewoners vond plaats onder het motto ‘één afvalzak is goed voor zeven douchebeurten’.

Aantal woningequivalenten

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

2012
3.281
2013
3.594
2014
3.830
2015
4.188
2035
14.490

Groei warmtaansluitingen zet door

De CO2-reductie is in 2015 nog meer in omvang toegenomen doordat er zo’n 300 nieuwe woningen zijn aangesloten op het warmtenet. De toename van nieuwe woningen vindt met name plaats in Waalfront en Waalsprong. In 2016 zijn hier 393 nieuwe aansluitingen voorzien.

Nieuwbouw hulpwarmtecentrale

Om de levering tijdens koudere perioden of bij een tijdelijke uitval van de hoofdwarmtebron te waarborgen is eind 2015 de bouw afgerond van de nieuwe hulpwarmtecentrale (HWC) Pieter Wiersma. Na een periode van proefdraaien, tot maart 2016, kunnen de tijdelijke warmtecentrale worden weggehaald. De HWC ontleent zijn naam aan oud-Nuon collega Pieter Wiersma, die sinds 1999 de drijvende kracht was achter de concessie voor stadswarmte in de Waalsprong. Hij overleed in 2012 aan zijn ziekte, een paar maanden voordat het daadwerkelijke contract werd getekend.

Ambitieuze doelstellingen

In 2014 ondertekenden de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander en Nuon een samenwerkingsovereenkomst. Het doel daarbij is om in 2030 ongeveer 90.000 woningen en (bedrijfs)gebouwen in de stadsregio Arnhem-Nijmegen te hebben aangesloten op stadswarmte. De gemeenten kijken daarbij ook naar de mogelijkheden om het eigen vastgoed op het warmtenet aan te sluiten. Het warmtenet in Nijmegen zorgt ervoor dat restwarmte van afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt voor het verwarmen van (uiteindelijk) 14.000 woningen en bedrijven in de Waalsprong en het Waalfront.

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte en vaak innovatieve manier om grote aantallen woningen van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken. In Nijmegen-Waalsprong wordt al sinds 1998 warmte via warmtenetten geleverd.

Afval, bron van schone restwarmte

CO2 - Reductierapport 2015

Rotterdam

78%
CO2-reductie
door stadswarmte

CO2-reductie nog steeds in de lift

7.123 woning­equivalenten
99,9% beschik­baarheid stadswarmte
191.317 gigajoule totaal geleverd

In 2015 hebben bewoners en bedrijven met stadswarmte in Rotterdam-Zuid en Hoogvliet opnieuw een hoge reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd. Het resultaat was zelfs nog wat beter dan vorig jaar. Dit komt omdat in Rotterdam-Zuid opnieuw een tijdelijke warmtecentrale kon worden uitgeschakeld. De woningen en bedrijven die hierop waren aangesloten, krijgen nu ook hun warmte geleverd vanuit de afvalenergiecentrale AVR Rozenburg.

Stadswarmte 9.690 ton CO2 vermeden uitstoot

In 2015 is in Hoogvliet en Rotterdam-Zuid 9.690 ton CO2-uitstoot vermeden door het gebruik van stadswarmte.

Gevalideerd door TNO.
"TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2015. In opdracht van Nuon heeft TNO het rekenmodel en, via steekproeven, de inputgegevens uit een aantal regio’s gevalideerd. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-uitstoot die in de CO2-Reductierapporten van Nuon Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen."

Lees de samenvatting van het TNO-rapport
Stadswarmtegelijk aan 96.900 zonnepanelen

De vermeden CO2-uitstoot in Rotterdam in 2015 komt overeen met de vermeden CO2-uitstoot van 96.900 zonnepanelen. Dit zijn 22 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Ook is de vermeden CO2-uitstoot vergelijkbaar met die van 3 grote windturbines van 2 MW.

Waar wordt de warmte geleverd?

Vanaf de AVR in Rozenburg transporteert het Warmtebedrijf Rotterdam de restwarmte naar Hoogvliet en naar Rotterdam-Zuid. Het verdere transport en de distributie naar de aangesloten woningen en bedrijven is in handen van Nuon.

AVR Rozenburg

Afvalenergiecentrale AVR Rozenburg
 • Bouwjaar: 1972
 • Brandstof: afval en biomassa
 • Type: stoom-, warmte- en elektriciteitscentrale
 • Vermogen ingezet voor restwarmte: 105 MWth

Ga naar de website van AVR

De eerste van Rotterdam

Projectleider Peter van Gennip voor een van de woonblokken in De Velden.

De Velden is het eerste Nuon-project in Rotterdam waarbij bestaande bouw werd aangesloten op stadswarmte. Bijna alle woningen hebben nu energielabel A, vertelt bouwkundig projectleider Peter van Gennip van Vestia.

Lees verder

De Velden in Rotterdam bestaat uit vier woonblokken met 108 maisonnettewoningen en twee woonblokken met 36 portiekwoningen. Vestia besloot de meer dan 50 jaar oude woningen te renoveren én aan te sluiten op stadswarmte.

Passen en meten

Vestia zette enkele jaren geleden vlak bij De Velden nieuwbouw met stadswarmte neer. Het was relatief eenvoudig om ook de te renoveren woningen op dit netwerk aan te sluiten. Er waren echter wel andere uitdagingen. Van Gennip: ‘Je kunt bij bestaande bouw niet zomaar overal doorheen kruipen en gaten boren waar je wilt om buizen te plaatsen. Door holle elementen in de keldervloer zou de vloer bijvoorbeeld kunnen instorten. Het was veel passen en meten, wat je bij nieuwbouw natuurlijk veel minder hebt.’

Energielabel A

Tijdens het project zijn ook andere energiebesparende maatregelen genomen: dakisolatie, nieuwe kozijnen, hr++-glas, keldervloerisolatie en voorzetwanden binnen. Door het gebruik van stadswarmte is de CO2-uitstoot nu 75% lager en de bewoners zijn minder geld kwijt aan energie. Van Gennip: ‘Met de eigen warmtemeter heeft elke bewoner bovendien vat op zijn verbruik. Bijna alle woningen hebben nu energielabel A, wat onze duurzame ambitie was.’

Volgend project

Van Gennip heeft de samenwerking met Nuon als zeer prettig ervaren. Zowel in de aanloop naar het project toe, als tijdens de renovatie. Van Gennip: ‘Mijn contactpersoon Erwin Manssen heeft ons heel goed door alle perikelen geloodst. Als er iets was, zaten we snel om de tafel om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Alle partijen moesten flexibel zijn en dat was Nuon ook. Het had financieel en technisch heel wat voeten in de aarde, maar we zijn binnen het bouwbudget gebleven. De samenwerking met Nuon is zo goed verlopen, dat we nu samen aan een volgend project van bestaande bouw zijn begonnen, namelijk een voormalig bejaardenhuis aan het Rotterdamse Afrikanerplein.’

Mijn CO2-besparing

Bereken hoeveel CO2-uitstoot u in uw woning bespaard heeft met stadsverwarming.

GJ per Jaar

Wist je dat?

Woningen met Nuon Stadswarmte in uw regio veroorzaken gemiddeld 78% minder CO2-uitstoot.

Resultaat

U heeft in 2015 ? kg CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van Stadswarmte van Nuon in plaats van een HR-ketel. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van ? zonnepanelen.

Steeds meer aansluitingen op afvalwarmte

In Rotterdam-Zuid staan nog enkele tijdelijke warmtecentrales. Deze verklaren het verschil tussen de CO2-reductiepercentages in Rotterdam-Zuid en Hoogvliet, respectievelijk in 2015 75% en 84%. De nog aanwezige tijdelijke warmtecentrales worden de komende jaren één voor één buiten bedrijf gesteld nadat de aansluiting op de AVR gerealiseerd is.

Aantal woningequivalenten

De gemiddelde capaciteit van de warmteaansluiting van huishoudens, noemen we een woningequivalent. In de tabel staan de aangesloten woningen (in paars) en de grootverbruikers (in groen), uitgedrukt in woningequivalenten. Een grootverbruiker kan een bedrijf of kantoor zijn, maar ook een woongebouw met één aansluiting voor alle woningen.

2012
5.279
2013
6.816
2014
7.089
2015
7.123
2030
25.000

Ambitie

In 2030 zijn 150.000 woningen aangesloten op een warmtenet met ‘havenwarmte’, industriële restwarmte uit de Rotterdamse haven. Dat is althans het gezamenlijk streven van de partijen die in Rotterdam bij stadswarmte zijn betrokken. Met deze verduurzaming van de Rotterdamse gebouwde omgeving is al gestart door ook bestaande woningen aan te sluiten op het stadswarmtenet.

Wat is stadswarmte?

Stadswarmte is een efficiënte manier om grote aantallen woningen van warmte en warm water te voorzien. Dat kan zowel in nieuwe als bestaande woonwijken. In Rotterdam-Zuid en Hoogvliet levert Nuon warmte aan woningen en bedrijven via het warmtenet.

Betere energielabels
in Rotterdam door stadswarmte in bestaande bouw

Meer weten?

Meer weten over stadswarmte voor uw project of gebouw?

Vragen over stadswarmte in uw huis?

 • 0900 0808